facultatea stiinte ale naturii logo
MISIUNEA DEPARTAMENTULUI ȘTIINȚE BIOLOGICE ȘI GEONOMICE constă în formarea specialiştilor calificați pentru învăţământ, cercetare, activităţi social-economice, cu participarea în proiecte naţionale şi internaţionale. Pregătirea cadrelor calificate are loc la programele de studii: Biologie, Biologie moleculară, Ecologie şi Geografie în cadrul învățămîntului universitar ciclul I – Licență și la programele: Biologie moleculară; Științe ale Mediului; Dezvoltare regională și rurală; Bioeconomie și economie ecologică - în cadrul învățămîntului universitar ciclul II – Masterat.

Obiectivele principale ale colectivului departamentului constau în:

  • formarea competenţelor profesionale prin pregătire fundamentală, teoretică şi practică în domeniul ştiinţelor biologice, fizice și ale mediului;
  • formarea abilităţilor de cercetare în ştiințele menționate;
  • cultivarea calităţilor etico-morale ale specialistului.

Obiectivele au drept finalitate standardele profesionale şi urmăresc în permanenţă formarea la studenţi a unei pregătiri de bază largă şi modernă, completată de o solidă pregătire practică, care să permită tinerilor specialişti o adaptare rapidă la necesităţile actuale şi de perspectivă ale societăţii.
Absolvenţii specialităţilor menționate mai sus vor putea activa în calitate de cercetători în diverse institute de cercetare cu caracter fundamental: institute cu profil aplicativ (sănătatea publică, protecţia mediului, agricol, biotehnologie, meteorologie etc.); specialişti în agenții specializate de mediu; specialiști în anumite ramuri industriale; specialiști în unităţi sanitare; specialiști în inspectoratele ecologice centrale sau regionale, centre de diagnostică; profesori de biologie, ecologie, geografie etc.
Astfel, Departamentul îşi propune să contribuie efectiv la promovarea cercetării ştiinţifice şi al integrării rezultatelor obţinute în patrimoniul mondial de valori. În acelaşi timp, misiunea Departamentului contribuie şi la pregătirea didactică (opţional) a specialiştilor, care vor avea posibilitatea de a activa ca profesori de biologie, geografie, ecologie, protecția mediului.
Prin cele menţionate anterior, misiunea Departamentului se desprinde şi, în acelaşi timp, contribuie la definirea în acest domeniu, a misiunii Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii.

Lista de cursuri

DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE BIOLOGICE ȘI GEONOMICE

LICENȚĂ


BIOLOGIEBIOLOGIE MOLECULARĂ
ECOLOGIEGEOGRAFIE
Animale modificate genetic
Antropogeneza
Biochimia
Bioetică
Biofizica
Biologia dezvoltarii individuale
Biologia solului
Biologie celulara
Biostatistica
Biotehnologie
Botanica
Chimia anorganica
Chimia organica
Ecologia si protectia mediului
Ecotoxicologie
Limba engleză (I)
Limba engleză (II)

Etica profesională
Filosofie
Fitopatologie
Fitotehnie
Fizica aplicata
Fiziologia plantelor
Genetică și ameliorare
Hidrobiologia
Histologie
Integrare europeana
Matematica aplicata
Micologie
Microbiologia și virusologia
Plante modificate genetic
Radiobiologia
Tehnici de comunicare scrisa si orală
Tehnologii informaționale de comunicare
Zoologie

 

Anatomia şi fiziologia omului
Animale modificate genetic
Antropogeneza
Biochimia
Bioetică
Biofizica
Biologia dezvoltarii individuale
Biologie celulara
Biologie moleculară
Biotehnologie
Botanica
Chimia analitica
Chimia anorganica
Chimia compusilor naturali
Chimia organica
Ecologia si protectia mediului
Limba engleză (I)
Limba engleză (II)

Etica profesională
Filosofie
Fizica aplicata
Fiziologia plantelor
Genetica microorganismelor
Genetica populatiilor
Genetică și ameliorare
Histologie
Imunologia
Integrare europeana
Matematica aplicata
Microbiologia și virusologia
Nanotehnologii
Plante modificate genetic
Sisteme de reglare la plante
Tehnici de comunicare scrisa si orală
Tehnologii informaționale de comunicare
Zoologie
Anatomia și fiziologia omului
Antropogeneza
Audit ecologic
Biochimia
Bioetică
Biogeografie
Biotehnologie
Botanica
Chimia anorganica
Chimia organica
Conservarea biodiversitatii
Ecofiziologie vegetala
Ecologie acvatica
Ecologie generală
Ecotoxicologie
Limba engleză (I)
Limba engleză (II)
Etica profesională
Filosofie
Fizica aplicata
Fiziologia plantelor
Genetică și ameliorare
Geografia resurselor naturale
Hazarduri naturale
Histologie
Ingineria mediului
Integrare europeana
Matematica aplicata
Meteorologie și climatologie
Micologie
Microbiologia și virusologia
Poluarea si protectia mediului
Radiobiologia
Tehnici de comunicare scrisa si orală
Tehnologii informationale de comunicare
 Zoologie
Biogeografie
Chimia anorganica
Ecologie generală
Limba engleză (I)
Limba engleză (II)
Etica profesională
Filosofie
Fizica aplicata
Geodinamica
Geografia fizică a cont. și ocean, P I
Geografia fizică a cont. și ocean. P.II
Geografia fizică a R.M.
Geografia fizică generală și bazele geologiei
Geografia politica
Geografia populatiei
Geografia ramurilor economiei mondiale
Geografia resurselor naturale
Geografia turismului
Geografia umană a RM
Geografia urbană și rurală
Geografie umană generală
Geografie umană regională. P. I
Geografie umană regională. P. II
Geomorfologie
Geostatistica
Hazarduri naturale și antropice
Hidrologie generală
Ingineria mediului
Integrare europeana
Matematica aplicata
Meteorologie și climatologie
Tehnici de comunicare scrisa si orală
Tehnologii informationale de comunicare
Teoria și metodologia geografiei
Topografie și cartografie

MASTERAT 


BIOLOGIE MOLECULARĂBIOECONOMIE ȘI ECONOMIE
ECOLOGICĂ
DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI
RURALĂ
ȘTIINȚE ALE MEDIULUI

Bioinformatica
Biochimie metabolică
Biotehnologii agricole
Elaborarea și administrarea proiectelor
Enzimologie
Filogenie moleculară
Genetica moleculară
Genetica umană
Genomică
Imunogenetică
Mediu actual. Dezvoltare durabilă
Metodologia și etica cercetării
Proteomica
Securitatea mediului
Securitatea proprietăţii intelectuale
Tehnici de cercetare în biologie moleculară

Afaceri ecologice
Biotehnologii agricole
Biotehnologii industriale
Cooperare în economia ecologică
Economia resurselor regenerabile
Elaborarea și administrarea proiectelor
Expertiza ecologică a mărfurilor de consum
Managementul de mediu
Marketing ecologic
Metodologia cercetării științifice
Probleme ecologice ale macroeconomiei
Responsabilitatea socială corporativă şi etica afacerilor
Schimbări climatice
Securitatea ecologică
Securitatea proprietăţii intelectuale
Sisteme fiscale ecologice

Antreprenoriat de risc
Bazele managementului regional
Cooperarea în economia ecologică
Economia resurselor regenerabile
Elaborarea și administrarea proiectelor
Investiții în mediul rural
Metodologia cercetării științifice
Politici de dezvoltare regională și rurală
Potențialul de resurse a dezvoltării regionale
Relații economice interregionale
Responsabilitatea socială corporativă şi etica afacerilor
Riscuri naturale
Schimbări climatice
Securitatea proprietăţii intelectuale
Sisteme informaționale geografice

Agricultura ecologică
Bazele teoretice ale ecologiei
Climatologia RM
Economia resurselor regenerabile
Elaborarea și administrarea proiectelor
Legislația de mediu
Managementul de mediu
Mediul actual. Dezvoltarea durabilă
Metode de cercetare în ştiinţe ale mediului
Metodologia și etica cercetării
Riscuri naturale
Schimbări climatice
Securitatea mediului
Securitatea proprietăţii intelectuale
Sisteme informaționale geografice

 
Page:  1  2  3  4  ()