Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională„Viitorul ne aparține” . Ediția a X-a 
Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională „Viitorul ne aparține” . Ediția a IX-a 
Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională   „Viitorul ne aparține” . Ediția a VIII-a
Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională   „Viitorul ne aparține” . Ediția a VII-a