facultatea ştiinţe exacte logo

Departamentul Chimie, Matematică și Informatică pregătește specialiști, în cadrul studiilor superioare de licență (ciclul I), la specialitățile ChimieFizică și Informatică, iar în cadrul studiilor de masterat (ciclul II), la programele ChimieFizicăInformatică aplicată și Matematică și Informatică.  
Misiunea departamentului
 constă în formarea cadrelor calificate pentru învăţământ, cercetare, activităţi social-economice. Pentru atingerea acestui scop, colectivul departamentului își propune următoarele obiective:

 •  formarea competenţelor profesionale prin pregătire fundamentală, teoretică şi practică a studenților în domeniul ştiinţelor chimice, fizice și tehnologiilor ale informației și comunicării; 
 • formarea abilităţilor de cercetare;
 • stimularea și ghidarea studenților în dezvoltare personală continuă, pentru a obține calificarea profesională şi finalități esențiale pentru inserția în câmpul muncii; 
 • cultivarea calităţilor etico-morale ale specialistului.

   Lista de cursuri

   DEPARTAMENTUL CHIMIE, MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
   LICENȚĂ
   CHIMIEINFORMATICĂMATEMATICĂCHIMIE BIOFARMACEUTICĂ
   Aspecte filosofice ale chimiei
   Biochimia
   Biologia aplicată
   Chimia compușilor naturali
   Chimia produselor farmaceutice și cosmetice
   Chimie alimentara
   Chimie analitica calitativa
   Chimie analitica cantitativa
   Chimie anorganica
   Chimie coloidală
   Chimie coordinativa
   Chimie ecologica
   Chimie fizică
   Chimie organica_I
   Chimie organica_II
   Cristalochimie
   Etica profesionala
   Fenomene de sorbtie
   Filosofie
   Fizica aplicata
   Hidrochimie
   Ingineria mediului
   Integrare europeana
   Limba engleza_sem I
   Limba engleza_sem II
   Matematica aplicata
   Mecanisme de reactii
   Nanotehnologii
   Reciclarea deseurilor tehnologice
   Sinteza chimica
   Stereochimia
   Tehnici de comunicare scrisa si orală
   Tehnologie chimica I
   Tehnologie chimica II
   Tehnologii informationale de comunicare
   Administrarea rețelelor
   Algebra liniară
   Algoritmi și programare
   Algoritmi și structuri de date
   Analiza complexă
   Analiza funcţională
   Analiza matematică I
   Analiza matematică II
   Analiza numerică
   Arhitectura calculatorului și siteme de operare
   Baze de date
   Bioinformatica
   Cercetari operationale
   Econometrie
   Ecuaţii diferenţiale
   Limba engleza_sem I
   Limba engleza_sem II
   Etica profesională
   Filosofie
   Geometria analitică
   Integrare europeana
   Limbaje formale și automate
   Logica matematică
   Luarea deciziilor
   Programare orientata spre obiect
   Programarea distribuită – Platforma JAVA
   Programare WEB-PHP
   Proiectarea sistemelor informatice
   Rețele Petri
   Securitatea informatiei
   Statistica matematică
   Soft matematic
   Tehnici de cumunicare scrisa si orală
   Tehnologii informaționale și bazele programării
   Tehnologii WEB
   Teoria grafurilor
   Teoria mulțimilor
   Teoria probabilitatilor

   Algebra liniară
   Algoritmi și programare
   Algoritmi si structuri de date
   Analiza complexă
   Analiza funcţională
   Analiza matematică I
   Analiza matematică II
   Analiza numerică
   Arhitectura calculatorului si siteme de operare
   Baze de date
   Cercetari operationale
   Econometrie
   Ecuaţii diferenţiale
   Etica profesională
   Filosofie
   Geometria analitică
   Geometria diferentiala
   Integrare europeana
   Limba engleza_sem I
   Limba engleza_sem II
   Logica matematică
   Luarea deciziilor
   Programare orientata spre obiect
   Rețele Petri
   Soft matematic
   Statistica matematică
   Structuri algebrice
   Tehnici de comunicare scrisa si orală
   Tehnologii informaționale și bazele programării
   Teoria grafurilor
   Teoria masurii
   Teoria mulțimilor
   Teoria numerilor
   Teoria probabilitatilor
   Topologie

    

   Aspecte filosofice ale chimiei
   Biochimia
   Chimia compușilor naturali
   Chimia produselor farmaceutice și cosmetice
   Chimie analitica calitativa
   Chimie analitica cantitativa
   Chimie anorganica
   Chimie anorganica_II
   Chimie bioanorganică
   Chimie coloidală
   Chimie coordinativa
   Chimie ecologica
   Chimie fizică
   Chimie organica_I
   Chimie organica_II
   Cristalochimie
   Etica profesionala
   Farmacogenetică
   Farmacognozia
   Farmacologia
   Fenomene de sorbtie
   Filosofie
   Geochimia
   Hidrochimie
   Ingineria mediului
   Integrare europeana
   Limba engleza_sem I
   Limba engleza_sem II
   Matematica aplicata
   Mecanisme de reactii
   Nanotehnologii
   Reciclarea deseurilor tehnologice
   Sinteza chimica
   Stereochimia
   Tehnici de comunicare scrisa si orală
   Tehnologie chimica I
   Tehnologie chimica II
   Tehnologii informationale de comunicare

    

   MASTER
   CHIMIE INFORMATICĂ APLICATĂ  MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
   Adsorbanţi carbonici
   Adsorbanţi minerali
   Aplicarea teoriei grupurilor în chimie
   Bioinformatica
   Chimia metalelor tranziţionale
   Chimia supramoleculară
   Cristalografie
   Elaborarea şi administrarea proiectelor
   Electrochimie
   Metode fizice de cercetare în chimie
   Metodologia şi etica cercetării
   Modelarea proceselor chimice în sisteme acvatice
   Nanocompozite
   Programare LabVIEW
   Securitatea proprietăţii intelectuale
   Sinteza organică fină
   Termodinamica şi cinetica sistemelor ecologice
   Terpeni şi terpenoide
   Aplicațiile calculului diferențial  și integral
   Calcul stochastic
   Elaborarea și administrarea proiectelor
   Matematici financiare
   Metode numerice
   Metodologia și etica cercetării
   Modelarea matematică a proceselor decizionale
   Modelarea matematică a proceselor economice
   Probleme multicriteriale şi metode de soluţionare
   Programare paralelă
   Securitatea proprietăţii intelectuale
   Teoria măsurii şi integrala Lebesque
   Teoria matematică a investiţiilor
   Teoria jocurilor
   Aplicațiile calculului diferențial și integral
   Elaborarea și administrarea proiectelor
   Funcţii booleene. Elemente ale teoriei quasigrupurilor
   Matematici financiare
   Metode numerice
   Metodologia și etica cercetării
   Modelare matematică a proceselor decizionale
   Modelarea matematică a proceselor economice
   Probabilități și distribuții de probabilitate
   Probleme multicriteriale și metode de soluționare
   Securitatea proprietăţii intelectuale
   Teoria algoritmilor
   Teoria inelelor şi modulelor
   Teoria măsurii şi integrala Lebesque


    
   Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  ()