facultatea stiinte exacte logo


Departamentul Științe Umaniste dispune de un potenţial intelectual valoros, care oferă o pregătire fundamentală în domeniul limbii şi literaturii române, conjugată cu studierea la un nivel înalt a limbii engleze, ceea ce asigură o deschidere mai largă spre orizonturile cunoaşterii, comunicării multilingvistice şi pluriculturale etc. Un obiectiv prioritar al Departamentului este de a antrena studenții în cercetarea științifică, misiune posibilă graţie colaborării fructuoase cu Institutul de Filologie. Abilitățile necesare cercetării sunt formate, inclusiv, prin întâlniri cu personalități marcante ale culturii române, prin participări la diverse manifestări științifice, organizate atât în cadrul USDC, cât și în alte instituții din țară sau din străinătate. Departamentul încurajează activitatea Cercului literar-lingvistic, implicarea studenţilor în diverse ONG-uri şi acţiuni de voluntariat, în scopul dezvoltării competenţelor organizatorice, de lucru în echipă, responsabilitate civică etc.

Absolvenţii programelor de studii de la Departamentul Științe Umaniste pot ocupa funcţii dintre cele mai diverse: cercetători, filologi, lingvişti, traducători, editori, redactori, referenţi literari consilieri, cadre didactice, funcţionari de stat etc.

Lista de cursuri

   DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE UMANISTE

 
 LICENȚĂ
 COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
FILOSOFIE
 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI LIMBA ENGLEZĂ 

Antropologia culturală
Bazele comunicării și a relațiilor publice
Comunicarea de afaceri
Comunicarea în societatea contemporană
Comunicarea instituțională
Comunicarea politică
Fenomenul mediatic contemporan
Filosofia comunicării
Filosofie
Integrare europeană
Introducere în științele comunicării
Istoria culturii și civilizației universale
Istoria mijloacelor de comunicare
Jurnalism de investigare
Limba engleză (I)
Limba engleză (II)
Literatura publicistică românească (I)
Literatura publicistică românească (II)
Retorica și argumentare în spațiul public
Sociologia comunicării și a opiniei publice
Stilistica și cultivarea limbii române
Tehnici de comunicare scrisă şi orală
Tehnologii informaţionale de comunicare
Teoria și tehnica redactării textului ziaristic
Teorii și modele ale comunicării


Antropologia culturii
Antropologia filosofică
Cultură şi educaţie juridică
Epistemologia
Estetica
Etica profesională
Filosofia moralei și etica profesională
Filosofia comunicării
Filosofia contemporană
Filosofia dreptului
Filosofia istoriei
Filosofia politică
Filosofia religiei

Filosofia socială
Filosofia limbajului

Filosofie
Gnoseologia

Integrare europeană
Introducere în ştiinţele comunicării
Istoria culturii universale
Istoria filosofiei (epoca antică)
Istoria filosofiei (epoca contemporană)
Istoria filosofiei (epoca modernă)
Istoria filosofiei (evul mediu şi renaşterea)
Istoria filosofiei românești
Logica şi teoria argumentării
Multilingvism și dialog intercultural

Ontologia
Propedeutica filosofiei
Psihologia
Retorica şi arta comunicării
Sociolingvistica
Sociologia comunicării
Strategii ale discursului filosofic

 

Analiza lingvistică a textului artistic
Analiza discursului englez (I)
Analiza discursului englez (II)
Clasicii literaturii engleze
Comunicare interculturală

Critica literară
Filosofia limbajului

Fonetica
Gnoseologia
Gramatica (morfologie)
Gramatica (sintaxă)
Gramatica contrastivă
Integrare europeană
Interpretarea textului englez

Introducere în lingvistica generală
Introducerea în teoria literaturii
Lexicologia limbii engleze
Lexicologia şi lexicografia limbii române
Lexicul și gramatica textului englez (I)
Lexicul și gramatica textului englez (II)
Limba şi civilizaţia latină
Limba şi gramatica textului englez
Lingvistica generală și comparată
Literatura română (modernă)
Literatura română (modernismul)
Literatura română (veche şi premodernă)
Literatura română interbelică și contemporană

Literatura universală și comparată (I)
Literatura universală şi comparată (II)
Morfologia
Multilingvism și dialog intercultural
Retorica și arta comunicării
Semantica textului englez

Semiotica lingvistică și literară
Semiotica textului englez
Stilistica şi cultivarea limbii
Stilistica textului englez
Tehnici de comunicare scrisă şi orală
Tehnologii informaționale de comunicare

Teoria şi practica traducerii
Tipologia discursului englez
Tipologia textului literar englez

Traducerea consecutivă


 

MASTERAT
Lingvistica contrastivă în context multilingvComunicare și mediere interculturalăGlobalizarea: istorie, cultură și politici europene

 

Analiza textului tradus: aspecte contrastive

Câmpuri lexico-semantice în limbile engleză și română

Competențe lingvistice comunicative în limba engleză

Comunicare, globalizare și identități sociale

Cultură și civilizație universală

Fonetica și fonologia contrastivă

Interferențe lingvistice și culturale în spațiul pruto-nistrean

Intonologia comparativă

Lingvistica contrastiv-tipologică

Managementul proiectelor

Morfosintaxa contrastivă

Securitatea proprietății intelectuale

Socio- și etnolingvistica

Tehnica cercetării și redactarea textului științific

Teorii și practici ale comunicării multilingve și multiculturale

 

Comunicare şi discurs în spaţiul european

Cultură și civilizație europeană

Cultură și comunicare în mediere și negociere

Gestionarea comunicării în situaţii de criză

Identitate socială și comunicare interculturală

Legislaţie şi context cultural în mediere

Managementul proiectelor

Metode şi tehnici de mediere a conflictelor 

Modele ale democrației europene

Problemele lumii contemporane şi interculturalitatea 

Retorică și argumentare în mediere și negociere

Securitatea proprietății intelectuale

Societatea contemporană și conflictele

Teoria şi metodologia cercetării

Teoria și practica comunicării interculturale

 

Antropologia conflictelor

Biopolitica şi securitatea umană

Comunicare și discurs în spațiul european

Cultură şi civilizație universală

Culturi europene și mentalități politice

Dinamica populației în condițiile globalizării

Elaborarea și administrarea proiectelor

Etnografie și etnologie

Fenomenul terorismului în lumea contemporană

Globalizare și securitate

Metodologia și etica cercetării

Modele ale democrației europene

Organizații de asigurare a securității

Politici publice europene

Procese migraționale contemporane

Securitatea proprietății intelectuale

Sisteme politice contemporane

 
Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  ()